Vanliga frågor

Vi har samlat en del frågor & svar som vi vet är några av de vanligaste frågorna kring behandlingen.

Hur gör jag om jag missar en dos?

Om du skulle missa att ta en kapsel ska du inte ta dubbelt nästa gång utan fortsätta din behandling som vanligt och informera din läkare om detta.

Ska jag ta Sutent med eller utan mat?

Du kan ta Sutent oberoende av måltid och tidpunkt på dygnet. Försök göra det till en rutin att ta din Sutent-kapsel så blir det lättare att komma ihåg. Förslagsvis på morgonen eller i samband med att du tar dina andra läkemedel.

Hur länge behöver jag ta Sutent?

Du ska ta Sutent enligt läkarens anvisningar och så länge som läkemedlet fungerar för dig. Det betyder att det kontrollerar din cancer och dina cancersymtom, och att du kan klara av eventuella biverkningar.

Om du vill veta mer om hur länge Sutent kan fungera kan du be läkaren informera dig om detta.

Finns det något jag inte får äta eller dricka under behandlingstiden?

Du får inte äta eller dricka grapefruktjuice då du tar din behandling. Du ska inte heller ta naturläkemedel eller annat som innehåller johannesört. Detta påverkar nämligen mängden av Sutent i blodet och kan påverka resultatet av din behandling

Tala om för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du tar några andra läkemedel.

Varför har jag fått njurcancer?

Oftast vet man inte varför man får njurcancer. Man har sett en ökad risk för njurcancer vid rökning, kraftig övervikt och högt blodtryck. En liten andel av all njurcancer beror på ärftlighet.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt