Behandlingen

Sutent

Det finns några saker du måste tänka på när du tar din Sutent-behandling.

Du får inte äta eller dricka grapefruktjuice då du tar din behandling. Du ska inte heller ta naturläkemedel eller annat som innehåller johannesört. Detta påverkar nämligen mängden av Sutent i blodet och kan påverka resultatet av din behandling.

Sutent ska tas enligt ett behandlingsschema. Din läkare kommer att ge dig tydliga instruktioner om när du ska ta Sutent. 

Tala om för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du tar några andra läkemedel.

Kapslar
Behandlingsschema

Dosering

Vid metastaserad njurcancer eller gastrointestinal stromacellstumör (GIST)

  • Den rekommenderade dosen av Sutent är 50 mg en gång om dagen i ett behandlingsschema som löper i fyra veckor. Efter dessa fyra veckor har du två veckors behandlingsuppehåll för att starta om igen på en ny kur. En behandlingscykel är totalt 6 veckor.
  • Sutent kan också ges på alternativt sätt när det gäller behandlingsveckor och uppehåll, och det är upp till din läkare att avgöra vad som passar just dig bäst.
  • Du kan ta Sutent oberoende av måltid och tidpunkt på dygnet. Försök göra det till en rutin att ta din Sutent-kapsel så blir det lättare att komma ihåg. Förslagsvis på morgonen eller i samband med att du tar dina andra läkemedel.

Vid neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET)

  • För neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET) är den vanlig dosen av Sutent 37,5 mg peroralt en gång dagligen utan något planerat uppehåll

Om du skulle missa en dos

Om du skulle missa att ta en kapsel ska du inte ta dubbelt nästa gång utan fortsätta din behandling som vanligt och informera din läkare om detta.

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling. Det är helt normalt att känna sig oroad och fundersam. Din läkare eller sjuksköterska finns där för att hjälpa dig att navigera under din behandling. Det finns även stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning för.
Read More

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Sutent orsaka biverkningar. Det är viktigt att du känner igen eventuella symtom. Läs mer om de vanligaste biverkningarna och vad du ska göra om du misstänker en biverkning.

Läs mer
Read More

Om Sutent

Sutent är också känt under sitt vetenskapliga namn sunitinib. Läkaren anser att Sutent är den behandling som är lämpligast för dig.

Läs mer
Read More

Om njurcancer

Sverige insjuknar varje år ca 1200 personer i njurcancer. De flesta som insjuknar är över 70 år och det är ovanligt med njurcancer före 40 års ålder.

Läs mer

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt