Om Sutent

Du har ordinerats Sutent som en del av behandlingen av din njurcancer. Sutent kan också ordineras i samband med diagnoserna:
​​​​​​​ Gastrointestinal stromacellstumör och Neuroendokrina tumörer i pankreas. Den här websidan fokuserar på Sutent i samband med njurcancer.

Du kanske har en del frågor nu när du börjar med en ny behandling. Din läkare eller sjuksköterska finns alltid till hands för att besvara dina frågor. Syftet med den här webbplatsen är att ge dig mer information om vad du kan förvänta dig av behandlingen. Här finner du en mängd praktisk information som är tänkt att stötta dig och hjälpa dig hantera din sjukdom i det dagliga livet.​​​​​​​

Sjuksköterskan och läkaren kommer att hjälpa dig att anpassa din nya behandling så att du får så mycket nytta som möjligt av Sutent.

Vad är  Sutent?

  • Sutent används för att behandla framskriden njurcancer.
  • Sutent är också känt under sitt vetenskapliga namn sunitinib. 
  • Läkaren anser att Sutent är den behandling som är lämpligast för dig. När man börjar med en ny behandling kan frågor dyka upp. Du kan säkert rutinerna för det läkemedel du fick senast.
  • Sjuksköterskan och läkaren kommer att hjälpa dig att anpassa din nya behandling så att du får så mycket nytta som möjligt av Sutent.​​​​​​​

Informationen kan ge dig mer kunskap om Sutent och hur du kan hantera några av de biverkningar som är mycket vanliga. Läs också bipacksedeln som följer med i förpackningen med Sutent-kapslar. Bipacksedeln innehåller viktig information.

Hur fungerar Sutent?

Här kan du läsa mer om hur Sutent  fungerar.

  • Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa typer av celler delar sig okontrollerat.
  • För den här tillväxten behöver cancercellerna syre och näring och det måste därför bildas nya blodkärl för att tillgodose detta. Genom att sända ut signaler (tillväxtfaktorer, exempelvis VEGF) kan cancern se till att nya blodkärl bildas.
  • Sutent fungerar genom att blockera effekten av dessa tillväxtfaktorer och därmed hämmas cancern i sin utveckling. 
  • Sutent har sin verkan genom att hämma olika enzymer, tyrosinkinaser och kallas därför tyrosinkinashämmare. Eftersom Sutent hämmar flera enzymer kallas Sutent ”multikinashämmare”.

Därför får du Sutent

Sutent används för att behandla metastaserad njurcancer. Din läkare anser att Sutent är den behandling som är lämpligast för dig.​​​​​​​

Här kan du läsa mer om stöd och material

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling. Det är helt normalt att känna sig oroad och fundersam. Din läkare eller sjuksköterska finns där för att hjälpa dig att navigera under din behandling. Det finns även stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning för.
Read More

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Sutent orsaka biverkningar. Det är viktigt att du känner igen eventuella symtom. Läs mer om de vanligaste biverkningarna och vad du ska göra om du misstänker en biverkning.

Läs mer

Behandling

Det är viktigt att du är delaktig i din behandling. För att känna dig förberedd kan du här få information om hur din behandling med Sutent går till.

Läs mer
weqe

Om njurcancer

I Sverige insjuknar varje år ca 1200 personer i njurcancer. De flesta som insjuknar är över 70 år och det är ovanligt med njurcancer före 40 års ålder

Läs mer
Read More

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt