Behandling av njurcancer

Här kan du läsa mer om njurcancer; utredning, operation och alternativ till operation.

Utredning av njurcancer

Finns det en misstanke på njurcancer utreder man med röntgen i form av CT (datortomografi) av buk och bröstkorg, detta för att se om njurcancern bara finns i njuren eller om den har spridit sig. Man tar även blodprover. Ibland behöver man komplettera med annan röntgenundersökning ex ultraljudundersökning.

Oftast vet man inte varför man får njurcancer. Man har sett en ökad risk för njurcancer vid rökning, kraftig övervikt och högt blodtryck. En liten andel av all njurcancer beror på ärftlighet.

Har man bara en njure eller redan vid diagnos en låg njurfunktion behöver man utreda den totala njurfunktionen ytterligare. Då kan speciella njurfunktionsundersökningar behöva göras. Har man på röntgen en normal andra njure och ett njurvärde som är normalt behöver ytterligare funktionsundersökningar inte utföras. Vi är födda med en överkapacitet av njurfunktion och kan klara oss på en halv njure.

Operation

Kirurgi har en viktig roll i behandlingen av njurcancer. Man kan operera bort hela njuren vilket heter nefrektomi, då tar man även med det fettskikt som ligger runt njuren. Man kan om tumören har en mindre storlek eller om dess läge i njuren tillåter det, ta bort bara den del av njuren där tumören sitter, detta heter njurresektion eller partiell nefrektomi.

När njurcancer har spridit sig till andra delar av kroppen blir det din vårdteams bedömning om det är bättre för dig att operera bort den tumör som sitter i njuren eller inte. Att inte operera bort tumören från njuren innebär inte att din läkemedelsbehandling kommer att fungera sämre.

  • Operationerna kan utföras som öppna operationer eller så kallad titthålsoperationer (laparoskopika eller robotassisterade operationer).
  • Vilken teknik som används beror på hur stor tumören är, var den sitter och på vad som bäst passar varje patient. Alla sjukhus utför inte alla tekniker.

Alternativ till vanlig kirurgi

Det finns tekniker där man kan förstöra tumören utan att operera bort den, dessa tekniker kallas ablativa. De används framförallt på mindre tumörer. Teknikerna utförs bara vid några få sjukhus. Exempel på ablativ teknik är kryobehandling då man med argongas fryser tumören eller RF-behandling då man med radio-frekvensbehandling destruerar tumören via värme.

Att avvakta operation

Små tumörer har en lägre förmåga att sprida sig än större tumörer och detta gör att man i vissa fall kan välja att avvakta operation. Istället kontrollerar man då med röntgen regelbundet och om tumören växer kan man då operera.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt