Om njurcancer

I Sverige insjuknar varje år ca 1200 personer i njurcancer. De flesta som insjuknar är över 70 år och det är ovanligt med njurcancer före 40 års ålder. Det är nästan dubbelt så vanligt med njurcancer bland män som bland kvinnor. Njurcancer utgör 2 % av all cancer i Sverige.

Läs mer om njurcancer

Oftast vet man inte varför man får njurcancer. Man har sett en ökad risk för njurcancer vid rökning, kraftig övervikt och högt blodtryck. En liten andel av all njurcancer beror på ärftlighet.

Njurcancer startar med en förändring i en cell, oftast en körtelcell i njurvävnaden som börjar dela sig utan att respektera omgivningen och bildar så småningom en tillväxande tumör.

En tumör är samma sak som en knuta och kan vara godartad eller elakartad. En elakartad tumör har egenskapen att sprida sig och är då en cancer. Njurcancer är oftast en långsamt växande cancer och den ger sällan symptom förrän den blir stor. Ett symptom på njurcancer kan vara blod i urinen. Andra symptom kan vara en kännbar knuta i sidan, lågt blodvärde, förhöjd sänka, förhöjt kalkvärde, feber, trötthet, viktnedgång eller högt blodtryck.

  • Idag är det vanligt att man genomgår röntgen av annan anledning och finner njurcancer som ett bifynd, dvs. man har inte tidigare haft några symptom av sin njurcancer. 
  • Cirka hälften av de som får njurcancer idag har inte haft några symptom av sin sjukdom.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt