Skip directly to content

Vad är Sutent?

Sutent används för att behandla framskriden njurcancer. Sutent är också känt under sitt vetenskapliga namn sunitinib. Läkaren anser att Sutent är den behandling som är lämpligast för dig. När man börjar med en ny behandling kan frågor dyka upp. Du kan säkert rutinerna för det läkemedel du fick senast. Sjuksköterskan och läkaren kommer att hjälpa dig att anpassa din nya behandling så att du får så mycket nytta som möjligt av Sutent.