Skip directly to content

Hur fungerar Sutent?

Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa typer av celler delar sig okontrollerat. För den här tillväxten behöver cancercellerna syre och näring och det måste därför bildas nya blodkärl för att tillgodose detta. Genom att sända ut signaler (tillväxtfaktorer, exempelvis VEGF) kan cancern se till att nya blodkärl bildas. Sutent fungerar genom att blockera effekten av dessa tillväxtfaktorer och därmed hämmas cancern i sin utveckling. Sutent har sin verkan genom att hämma olika enzym, tyrosinkinaser och kallas därför tyrosinkinashämmare. Eftersom Sutent hämmar flera enzym kallas Sutent ”multikinashämmare”.