Skip directly to content

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Sutent ge biverkningar. Läkaren kan inte förutsäga vilka biverkningar du kan komma att få, eller hur de kommer att påverka dig. Olika läkemedel verkar på olika sätt hos varje enskild person.

Sutent är ett kraftfullt läkemedel och för att du ska må så bra som möjligt under din behandling är det viktigt att du känner till de vanligast förekommande biverkningarna som kan uppstå så att du kan mildra dessa.

Du kan bidra till att minska följderna av biverkningarna genom att informera läkaren eller sjuksköterskan så snart du märker en biverkning. På den här webbplatsen beskrivs några tecken som du ska vara uppmärksam på, så att du kan berätta om det så tidigt som möjligt. Det finns också vissa saker som du kan göra före och under behandlingen för att hålla biverkningarna under kontroll. Det kan göra att biverkningarna inte påverkar ditt dagliga liv i samma utsträckning.

De vanligaste biverkningarna med Sutent:

  • Trötthet
  • Illamående och kräkning
  • Förändringar i munslemhinnan
  • Magbesvär
  • Viktminskning
  • Hudförändringar
  • Högt blodtryck

Vid varje besök på kliniken kommer man att prata med dig om eventuella biverkningar du har haft. De kan också ta vissa prover för att kontrollera om det finns biverkningar som du inte själv märker. Om du får några biverkningar när du tar Sutent ska du informera läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om alla symtom som du själv, eller den som vårdar dig lägger märke till. Skriv upp sådant som du märker. Ta med dig dina anteckningar till kliniken och visa dem. Kontakta också kliniken om du har några frågor mellan besöken.