Skip directly to content

Behandlingen

Det finns några saker du måste tänka på när du tar din Sutent-behandling. Du får inte äta eller dricka grapefruktjuice då du tar din behandling. Du ska inte heller ta naturläkemedel eller annat som innehåller johannesört. Detta påverkar nämligen mängden av Sutent i blodet och kan påverka resultatet av din behandling.

Tala om för läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen om du tar några andra läkemedel.

Dosering

Vid metastaserad/avancerad njurcancer eller gastrointestinal stromacellstumör (GIST)

Den rekommenderade dosen av Sutent är 50 mg en gång om dagen i ett behandlingsschema som löper i fyra veckor. Efter dessa fyra veckor har du två veckors behandlingsuppehåll för att starta om igen på en ny kur. En behandlingscykel är totalt 6 veckor. Sutent kan också ges på alternativt sätt när det gäller behandlingsveckor och uppehåll, och det är upp till din läkare att avgöra vad som passar just dig bäst.

Du kan ta Sutent oberoende av måltid och tidpunkt på dygnet. Försök göra det till en rutin att ta din Sutent-kapsel så blir det lättare att komma ihåg. Förslagsvis på morgonen eller i samband med att du tar dina andra läkemedel.

Om du skulle missa en dos

Om du skulle missa att ta en kapsel ska du inte ta dubbelt nästa gång utan fortsätta din behandling som vanligt och informera din läkare om detta.